Home    Login     Sitemap    
학회소개  |   학회조직  |   사업내용  |   학술대회  |   논 문  |   회원정보  |   커뮤니티
커뮤니티
공지사항
행사안내
학술논문자료실
포토갤러리
KSMTE 뉴스
관련사이트


번 호 제 목 작성자 작성일 조회
[안내] 2024년 한국로봇산업진흥원 정책연구 과제 수요조사 kinsoft 2024-05-31 200
첨부파일 :
<div style="text-align: center;"><img alt="" src="https://ksme.or.kr/forums/202405/forums_mail.gif" style="width: 600px;" /></div>

<div>&nbsp;</div>

<div>
<div style="text-align: center;"><a href="https://ksme.or.kr/forums/202405/reg.asp" target="_blank"><span style="font-size:12px;"><img alt="" src="http://ksme.or.kr/UploadData/Editor/EmBody/202211/A89B43F6CCB64A32BEF43170C1746CB0.png" style="height: 40px; width: 150px;" /></span></a></div>

<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>

<div style="text-align: center;"><a href="https://ksme.or.kr/forums/202405/forums.pdf" target="_blank"><strong>이미지가 보이지 않을 경우 여기를 클릭해 주세요.</strong></a></div>
</div>


사업자등록번호 : 217-82-03033 | 회장: 지성철 | 단체명: 사단법인 한국생산제조학회 | 개인정보 보호 관리자 : 조영학
04323 서울 용산구 한강대로 372 (동자동45) 센트레빌 아스테리움 서울 에이동 1206호 TEL : 02-501-9172, FAX : 02-501-9173 E-mail : master@ksmte.kr
copyright 사단법인 한국생산제조학회 All rights reserved.